aktiviteter

Sidebar

Vi vil hver dag tilstræbe at få arrangeret oplevelser og aktiviteter, der kan gøre livet på Ida Marie mere indholdsrigt og sjovere for beboerne. Det kan være ture ud af huset, besøgshund, erindringsdans, fællessang eller banko.

Eller noget helt andet, som du har lyst til. Spørg en medarbejder, hvad der skal ske i dag…

Her er nedenfor link til oversigt over de aktiviteter, der sker på Ida Marie:

  1. Det sker i November
  2. Januar 23
  3. Det sker i marts
  4. Det sker i April
  5. Det sker i maj
Sidebar
66124205 Find hjem

Kontakt