aktiviteter

Sidebar

Vi vil hver dag tilstræbe at få arrangeret oplevelser og aktiviteter, der kan gøre livet på Ida Marie mere indholdsrigt og sjovere for beboerne. Det kan være ture ud af huset, besøgshund, erindringsdans, fællessang eller banko.

Eller noget helt andet, som du har lyst til. Spørg en medarbejder, hvad der skal ske i dag…

Her er nedenfor link til oversigt over de aktiviteter, der sker på Ida Marie:

  1. Det sker i November
  2. Det sker i januar 23
  3. Det sker i marts
  4. Det sker i April
  5. Det sker i maj
  6. Det sker i juni
  7. Det sker i juli23
  8. Det sker i August 23
  9. Det sker i oktober 2023
  10. Det sker i nov23
Sidebar
93633573 Find hjem

Kontakt