gdpr oplysningspligt

Privatliv– og databeskyttelse i Plejehjemmet Ida Marie  

  1. Baggrund og hvem du kan kontakte – den dataansvarlige 

Plejehjemmet Ida Marie er en privat, uafhængig, non-profit organisation, som på et humanitært grundlag samarbejder med regioner og kommuner om at tilbyde plejehjem til ældre. 

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU – Databeskyttelsesforordningen.  

Plejehjemmet Ida Marie er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.  

Plejehjemmet Ida Marie og Fonden Mariehjemmene har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver. 

Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for beboere, pårørende, medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere. 

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige: 

Forstander Karina Bork Majgaard
Plejehjemmet Ida Marie
Munke Mose Allé 4
5000 Odense C
Tlf.: 5188 5363
E-mail: kbm@mariehjem.dk 

Sidebar
Sidebar
93633573 Find hjem

Kontakt