samarbejde med beboere

Sidebar

På Ida Marie vægter vi meget højt et godt samarbejde med beboere og pårørende.
Der udsendes nyhedsbreve til beboere og pårørende efter behov og afholdes med jævne mellemrum undervisningsaftener for pårørende.

Der er mulighed for at pårørende kan spise med, ved at tage kontakt til køkkenet på tlf. 93633574 senest 3 dage før. For besøgende er det altid muligt at købe kaffe og te.
Pårørende er hjerteligt velkomne ved hjemmets arrangementer.

Ved indflytningen gør vi meget ud af, at beboeren føler sig hjemme hurtigst muligt. I et samarbejde med beboeren og de pårørende interesserer vi os derfor for beboerens livshistorie, daglige vaner og ønsker til hverdagen. Ca. en mdr. efter indflytningen afholdes en samtale med beboeren og de pårørende, hvor der drøftes gensidige forventninger og oplevelser samt ønsker til det fremtidige ophold.

Sidebar
93633573 Find hjem

Kontakt