værdigrundlag

Sidebar

Mariehjemmenes fælles motto er: ”FORDI ALLE FORTJENER ET GODT LIV”.

Mariehjemmene har fire værdier:

  • Sammen skaber vi rammer for hjem
  • Vi realiserer drømme
  • Vi brænder for det, vi gør
  • Der er kort vej fra tanke til handling

Hverdagen på Ida Marie vil derfor tage udgangspunkt i, at beboeren oplever selvbestemmelse og kvalitet i livet, så der kan skabes rammer og indhold for ’det gode liv’. Alle beboere på Ida Marie behandles som unikke mennesker, og den hjælp, de har behov for at modtage, skal ydes med respekt, indlevelse og faglighed. Plejen og livet på Ida Marie vil tage udgangspunkt i:

  • Indflydelse på eget liv
  • Respekt for forskellighed
  • Medmenneskeligheden i fokus
  • Gode oplevelser hver dag
  • En værdig afslutning på livet

Det betyder, at alle beboere efter en individuel vurdering og forventningsafstemning tilbydes støtte og pleje i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

 

“I forbindelse med vores mors ophold og her til sidst bortgang på Ida Marie, har vi søskende fået bekræftet, hvilket fantastisk personale der er på plejehjemmet.
Den omsorg og kærlighed vores mor har fået af personalet, har givet os ro i sjælen, for vi har vidst, at vores mor altid var i gode hænder- også selvom hun til tider kunne være urimelig barsk i sin retorik.
I de seneste par uger op til mors død har alle vi søskende opholdt os meget hos vores mor. Selvom det altid er trist at tage afsked med sine kære, har det personale, vi har været i kontakt med på Ida Marie, gjort det til en god og varm oplevelse. Vi er enige om, at forløbet ikke kunne have været vedre. Vi er blevet mødt med forståelse og smil fra personalet, selvom der til tider har været trængsel i mors lejlighed.
Vi søskende vil hermed gerne give personalet og ledelsen på Ida Marie vores varmeste tak for jeres måde at være på. Vi kan nu tænke tilbage på vores afsked med mor som noget positivt.”

Børnene efter Ellen Margrethe Nielsen

 

Sidebar
93633573 Find hjem

Kontakt