arbejdspladsen

ida marie som arbejdsplads

Ida Marie er et selvejende plejehjem, som ligger midt i Odense. Vi er fordelt i to etager og har i alt 50 nyrenoverede boliger. Personalet vil bestå af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, en fysioterapeut, sygeplejersker, pædagoger, husassistenter, køkkenpersonale og pedeller.

Tag del i et tværfagligt samarbejde
Plejehjemmet Ida Marie er først og fremmest et hjem for beboerne båret af værdier om indflydelse på eget liv, respekt for forskellighed, medmenneskelighed i fokus, gode oplevelser hver dag og en værdig afslutning på livet. Det er vigtigt, at de værdier afspejler sig i din tilgang til såvel beboere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere på tværs
Vi har en vekslende hverdag, og der er ikke langt fra idé til handling. Vi arbejder tværfagligt og med udgangspunkt i borgerens liv. Vores nye kolleger skal brænde for at bidrage til den samlede organisation og kunne se sig selv indgå i samarbejde med forskellige faggrupper.

Hvad vil dine opgaver omfatte?
Ida Marie skal være et hjem for beboerne. Vi ønsker at arbejde ud fra principper om personcentreret omsorg. Du vil blive involveret i komplekse plejeforløb og vil få brug for alle dine kompetencer i pleje og omsorg af beboerne.
Du vil få et tæt samarbejde og sparring med kollegerne, og vi har fokus på faglig udvikling i hverdagen.

Sidebar
Sidebar
93633573 Find hjem

Kontakt