hvordan bliver man beboer?

Sidebar

Ida Marie modtager borgere fra hele landet, som er visiteret til en plejebolig. Alle kommuner kan, hvis borgeren ønsker det, visitere til Ida Marie på samme måde, som de visiterer til egne plejeboliger.

Ønsker man at blive beboer på Ida Marie, kontaktes egen hjemkommune. Hjemkommunen behandler plejeboligansøgning.

Den godkendte ansøgning og betalingstilsagn sendes til Ida Marie. Såfremt ansøgningen godkendes ud fra Odense kommunes visitationskriterier, skrives  beboeren på Ida Maries venteliste.

Når man er godkendt til en plejebolig, tager man kontakt til Souschef Anya Bæksted på tlf. 93633573 for at aftale et møde. Dette kan enten foregå på Ida Marie, eller i eget hjem.

Sidebar
93633573 Find hjem

Kontakt