hvordan bliver man beboer?

Sidebar

Ida Marie modtager borgere fra hele landet, som er visiteret til en plejebolig. Alle kommuner kan, hvis borgeren ønsker det, visitere til Ida Marie på samme måde, som de visiterer til egne plejeboliger.

Ønsker man at blive beboer på Ida Marie, kontaktes egen hjemkommune. Hjemkommunen behandler plejeboligansøgning.

Den godkendte ansøgning og betalingstilsagn sendes til Ida Marie. Såfremt ansøgningen godkendes ud fra Odense kommunes visitationskriterier, skrives  beboeren på Ida Maries venteliste.

Sidebar
66 12 42 05 Find hjem

Kontakt