for nye medarbejdere

Visioner i forhold til virksomhedskultur

 1. At Fonden Mariehjemmenes væsentligste råstof er mennesker.
 2.  At der skabes forudsætninger for gode relationer og tillid mellem ledelse, medarbejdere og beboere.
 3.  At der skabes mulighed for videndeling og dermed læring og udvikling både i det enkelte hjem og i hele organisationen.
 4.  At Fonden Mariehjemmene bliver ved at kunne rekruttere dygtige medarbejdere uanset køn, alder og etnicitet.
 5.  At Fonden Mariehjemmene ønsker at have et attraktivt og synligt arbejdsmiljø, så ledelsen sammen med medarbejderne skaber gode rammer for udvikling.

Visioner i forhold til hjemmene

 1. At de fysiske rammer afspejler beboernes ønsker om at have et hjem.
 2. At Fonden både i forhold til nuværende og fremtidige hjem har en høj standard, så beboernes hjem afspejler deres behov.
 3. At Fonden anerkender det enkelte Mariehjems særkende som en styrke, hvor forskelligheden både skal ses i forhold til den enkelte beboers behov og i forhold til de lokale samarbejdspartnere.
 4. At hver enkelt Mariehjem er en selvstændig og levende organisation, hvor hjemmets iboende evner for selvorganisering skaber resultaterne i samarbejde med beboerne og samarbejdspartnere.
 5. At Mariehjemmene skaber gode forudsætninger for beboernes indflydelse på hverdagslivet, så de er aktive medspillere og i centrum i forhold til hjemmenes kerneydelser.

Visioner i forhold til vækst

 1. At Mariehjemmene både på det faglige og personlige plan løbende udvikler kundskaber til at kommunikere med beboerne, så den enkelte beboers ressourcer og deltagelse er i centrum.
 2. At Mariehjemmene fortsætter med at arbejde for at højne kvalitet og dokumentation, og at virksomhedsplanerne anvendes som et aktivt redskab til at sikre serviceeftersyn og kurs for fremtiden.
 3. At Fonden Mariehjemmene aktivt anvender de eksisterende Mariehjems ekspertise i udvikling af nye hjem.
 4. At Fonden Mariehjemmene er forpligtet til at skabe ekspansion til gavn for organisationen og samfundet.
Sidebar
Sidebar
93633573 Find hjem

Kontakt