Formål

Sidebar

Ida Mariehjemmets formål er at være friplejeboligleverandør i henhold til lov om friplejeboliger.

Endvidere er det Ida Mariehjemmets formål at yde praktisk og personlig bistand og støtte i henhold til lov om social service til de personer, der bor og/eller opholder sig på ejendommen beliggende på adressen Munke Mose Alle 4 i Odense Kommune.

Ida Mariehjemmet kan påtage sig lignende opgaver for personer, der bor i eget hjem udenfor Ida Mariehjemmet.

Ida Mariehjemmet drives i overensstemmelse med principperne i Fonden Mariehjemmenes formålsbestemmelse og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder de til enhver tid gældende regler for friplejeboliger (pt. lov om friplejeboliger).

Sidebar
93633573 Find hjem

Kontakt